Bilder fra valdene

Laksefiske i Øvre Øyensåa
Vårheimhølen
Stormofossen med laksetrappa
Bukta
Nedenfor brua ved Øyungen
Øverst ved Stormofossen
Trappa i Stormofossen
Øverste del av Øvre Øyenså