Bilder fra valdene

Laksefiske i Øvre Øyensåa

 

Vassmohølen og Vårheimhølen

 

Lurbakkhølen i Øvre Øyensåa

 

Stormofossen med laksetrappa

 

Bukta

 

Nedenfor brua ved Øyungen

 

Øverst ved Stormofossen

 

Trappa i Stormofossen

 

Øverste del av Øvre Øyenså