Kjøp av fiskekort

Kjøp fiskekort for Øvre Øyensåa

Alle de tre gårdene (Bukta, Stormoen, Sagmoen) selger fiskekort. Barn under 16 år fisker gratis sammen med en voksen med fiskekort.
Døgnkvote:  Kvoten er også i 2018 på 3 laks og 1 sjøørret per fisker per døgn.

Priser:   

Døgnkort: 200,-     

Ukekort: 800,-     

Sesongkort: 1500,-

Wenke og Willy Sverkmo
Stormoen:

Mob: (+47) 402 96 403
E-post: wsverkmo@online.no

Sissel og Hallbjørn Sverkmo
Sagmoen:

Mob: (+47) 918 44 998
E-post: sissverk@online.no

Bjarte Stokkan
Bukta:

Mob: (+47) 406 44 445
E-post:  bjarte70@gmail.com